تور ترکیبی سریلانکا(کلمبو-کندی-بنتوتا)

تاریخ رفت: ۲۰ آذر ۱۴۰۰

۷ شب و ۸روز

ساعت رفت: ۱۵:۱۰

۰۲۱-۲۲۸۴۸۹۷۰

تاریخ برگشت:۲۸ آذر ۱۴۰۰

هواپیمایی فلای دبی

ساعت برگشت: ۱۰:۳۰

vinakoochjahan@gmail.com

خدمات تور

ﺑﻠﯿﻂ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ-ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﯽ-ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ-ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ-ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮﻭﻧﺎ

مدارک لازم

کارت واکسن QR کد دار

توضیحات

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮﺭت ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮﻭج ﺍز ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ است.

 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ ۶۰ ﺳﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮﺪﮎ ﺒﺪﻮﻥ ﺗﺨﺖ ﻫﺮﻧﻔﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮﺪﮎ ﺒﺎ ﺗﺨﺖ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ۱ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺮﻧﻔﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ۲ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺮﻧﻔﺮ

ﺨﺪﻤﺎﺖ ﻫﺘﻞ

ﻧﺎم ﻫﺘل

۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۲۸,۵۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۴۳,۳۸۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۳۱,۴۴۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

BB

 HB

 HB

GALADARI * 5

ROYAL CLASSIC * 4

THE PALMS * 4

۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۳۰,۶۴۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۴۷,۷۴۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

BB

 HB 

HB

MARINO BEACH * 4 

AMAYA HILLS * 4

 CINNAMON BEY * 5

۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۳۱,۲۴۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۵۰,۱۴۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

۳۵,۲۹۰,۰۰۰ ﺗوﻣﺎن

BB

 HB 

HB

CINNAMON LAKESIDE * 5

GRAND KANDYAN * 5 

CINNAMON BEY * 5


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسیااروپاآفریقاآمریکا