تور استانبول ۲۴ آذر

تاریخ رفت: ۲۴ آذر ۱۴۰۰

۳ شب و ۴ روز

ساعت رفت: ۱۸:۴۵

۰۲۱-۲۲۸۴۸۹۷۰

۰۲۱-۲۲۸۹۷۸۴۹

فرودگاه مبدا:فرودگاه امام خمینی

تاریخ برگشت: ۲۷ آذر ۱۴۰۰

قشم ایر

ساعت برگشت: ۱۴:۳۰

vinakoochjahan@gmail.com

فرودگاه مقصد:فرودگاه استانبول

خدمات تور

  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • رزرو بلیط هواپیما
  • رزرو هتل
  • گشت شهری
  • ترانسفر فرودگاهی

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل ۶ماه اعتبار
به همراه داشتن کارت واکسن QR کد دار.
پر کردن و به همراه داشتن HESکد.
به همرا داشتن تست PCR برای ۷۲ ساعت قبل.
اگر دو دوز واکسن زده شده و ۱۴ روز از زمان تزریق گذشته  تست PCR  لازم نیست.

توضیحات

برای افراد بالای ۶۰ سال بیمه مسافرتی به عهده مسافر و الزامی است.

 

نام هتلستارهمنطقهنوع اتاقدوتخته(هر نفر) تومانیک تخته (تومان) تومان۶تا۱۱سال (تومان)(۲تا۵سال بدون تخت (تومان
GRAND LIZA۳AKSARAYSTANDARD۸,۰۵۲,۳۹۰۹,۱۰۷,۴۶۰۷,۵۲۴,۸۵۵۶,۳۳۸,۰۰۰
ALL IN HOTEL۳AKSARAYSTANDARD۸,۳۶۸,۹۱۱۹,۷۴۰,۵۰۲۸,۱۵۷,۸۹۷۶,۳۳۸,۰۰۰
ISTANBURG EFES۳TAKSIMSTANDARD۸,۳۶۸,۹۱۱۹,۷۴۰,۵۰۲۸,۱۵۷,۸۹۷۶,۳۳۸,۰۰۰
CUENTO۴TAKSIMSTANDARD۹,۰۰۱,۹۵۳۱۱,۰۰۶,۵۸۶۸,۱۵۷,۸۹۷۶,۳۳۸,۰۰۰
MARBLE TAKSIM۴TAKSIMSTANDARD۹,۶۳۴,۹۹۵۱۱,۳۲۳,۱۰۷۸,۳۶۸,۹۱۱۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND HALIC۴PERASTANDARD۹,۲۱۲,۹۶۷۱۱,۳۲۳,۱۰۷۸,۱۵۷,۸۹۷۶,۳۳۸,۰۰۰
DORA۴DOOLPDARESTANDARD۸,۸۹۶,۴۴۶۱۰,۷۹۵,۵۷۲۷,۹۴۶,۸۸۳۶,۳۳۸,۰۰۰
DORA PERA۴TAKSIM/PERA  STANDARD۹,۴۲۳,۹۸۱۱۱,۸۵۰,۶۴۲ندارد۶,۳۳۸,۰۰۰
BOUTİQUESUPERİOR۱۰,۷۹۵,۵۷۲۱۴,۴۸۸,۳۱۷۸,۸۹۶,۴۴۶۶,۳۳۸,۰۰۰
ICON۴DOOLPDARESTANDARD۹,۴۲۳,۹۸۱۱۱,۸۵۰,۶۴۲۸,۲۶۳,۴۰۴۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND CEVAHIR۴SISLISTANDARD۱۱,۰۰۶,۵۸۶۱۳,۹۶۰,۷۸۲۹,۰۰۱,۹۵۳۶,۳۳۸,۰۰۰
PALAZZO DONIZETTI۵PERASTANDARD۹,۹۵۱,۵۱۶۱۲,۹۰۵,۷۱۲۹,۲۱۲,۹۶۷۶,۳۳۸,۰۰۰
SURMELI۵MESIDEYEKOYSTANDARD۹,۷۴۰,۵۰۲۱۲,۳۷۸,۱۷۷۸,۶۸۵,۴۳۲۶,۳۳۸,۰۰۰
HILTON BOMONTI۵TAKSIM  BOMONTIGUEST ROOM۱۴,۵۲۷,۶۴۷۲۲,۰۵۷,۹۷۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
EXECUTIVE CITY VIEW۱۶,۹۱۸,۲۲۷۲۶,۸۳۹,۱۳۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
KING EXECUTIVE CORNER۱۷,۸۱۴,۶۹۵۲۸,۶۳۲,۰۶۹۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
EXECUTIVE SEA VIEW۱۹,۳۰۸,۸۰۷۳۱,۶۲۰,۲۹۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
TAITANIC CITY۵TAKSIMSUPERIOR۱۱,۳۰۰,۳۶۴۱۵,۰۰۵,۷۶۳۹,۱۴۸,۸۴۲۶,۳۳۸,۰۰۰
RICHMONT HOTEL۴TAKSIMSTANDARD۱۰,۵۸۳,۱۹۰۱۳,۸۱۰,۴۷۳۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
ERESIN TAKSIM PREMIER۴TAKSIM CENTERSTANDARD۱۰,۱۰۵,۰۷۴۱۳,۰۹۳,۲۹۹۸,۷۹۰,۲۵۵۶,۳۳۸,۰۰۰
OCCIDENTAL۴TAKSIM CENTERSTANDARD۱۱,۳۰۰,۳۶۴۱۵,۴۸۳,۸۷۹۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND OZTANIK۴TAKSIM CENTERSTANDARD۱۰,۵۸۳,۱۹۰۱۴,۱۶۹,۰۶۰۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
AVANT GARD۴TAKSIM CENTERSTANDARD۱۰,۵۸۳,۱۹۰۱۴,۱۶۹,۰۶۰۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
MIDTOWN HOTEL۴TAKSIMSTANDARD۱۰,۷۰۲,۷۱۹۱۴,۲۸۸,۵۸۹۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
TAKSIM GONEN۵SISLI OSMANYSTANDARD۱۰,۷۰۲,۷۱۹۱۳,۸۱۰,۴۷۳۹,۲۶۸,۳۷۱۶,۳۳۸,۰۰۰
MERCURE BOMONTI۵TAKSIMSTANDARD۱۰,۱۰۵,۰۷۴۱۳,۲۱۲,۸۲۸۹,۲۶۸,۳۷۱۶,۳۳۸,۰۰۰
POINT BARBAROS۵BESIKTAS/SISLISTANDARD۱۱,۳۰۰,۳۶۴۱۵,۴۸۳,۸۷۹۹,۱۴۸,۸۴۲۶,۳۳۸,۰۰۰
POINT TAKSIM۵TAKSIMSTANDARD۱۲,۱۳۷,۰۶۷۱۶,۶۷۹,۱۶۹۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
NIPON۴TAKSIMSTANDARD۱۰,۷۰۲,۷۱۹۱۴,۴۰۸,۱۱۸۶,۹۹۷,۳۲۰۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND HAYATT۵TAKSIMGRAND KING۱۵,۴۸۳,۸۷۹۲۳,۹۷۰,۴۳۸۱۰,۵۸۳,۱۹۰۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND BELUXE۱۶,۷۹۸,۶۹۸۲۶,۶۰۰,۰۷۶۱۰,۵۸۳,۱۹۰۶,۳۳۸,۰۰۰
GRAND CLUB۱۸,۸۳۰,۶۹۱۳۰,۶۶۴,۰۶۲۱۰,۵۸۳,۱۹۰۶,۳۳۸,۰۰۰
SOFITEL۵TAKSIMSUPERİOR ROOM CITY VIEW۱۶,۰۸۱,۵۲۴۲۳,۹۷۰,۴۳۸۹,۳۸۷,۹۰۰۶,۳۳۸,۰۰۰
THE MARMARA۵TAKSIMCORNER CITY۱۶,۰۲۱,۷۶۰۲۲,۶۵۵,۶۱۹N/A۶,۳۳۸,۰۰۰
CORNER SEA VIEW۱۸,۴۱۲,۳۴۰۲۷,۴۳۶,۷۷۹N/A۶,۳۳۸,۰۰۰
DELUXE CITY۱۷,۲۱۷,۰۵۰۲۵,۰۴۶,۱۹۹N/A۶,۳۳۸,۰۰۰
DELUXE SEA VIEW۱۹,۶۰۷,۶۳۰۲۹,۸۲۷,۳۵۹N/A۶,۳۳۸,۰۰۰
GEZI BOSPHORUS۵TAKSIMDELUXE GARDEN۱۳,۰۹۳,۲۹۹۱۹,۰۶۹,۷۴۹N/A۶,۳۳۸,۰۰۰
CONRAD ISTANBUL۵BESIKTAS/SISLIDELUXE ROOM۱۴,۵۲۷,۶۴۷۲۲,۰۵۷,۹۷۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
DELUXE PARK ROOM۱۵,۱۲۵,۲۹۲۲۳,۲۵۳,۲۶۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
DELUXE PARTIAL BOSPHORUS۱۶,۰۲۱,۷۶۰۲۵,۰۴۶,۱۹۹۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
EXCUTIVE PARK ROOM۱۶,۹۱۸,۲۲۷۲۶,۸۳۹,۱۳۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰
EXCUTIVE BOSPHORUS ROOM۱۸,۱۱۳,۵۱۷۲۹,۲۲۹,۷۱۴۸,۹۰۹,۷۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسیااروپاآفریقاآمریکا